លក់!

កន្លែងអង្គុយថវិកា - ល្អសម្រាប់កន្លែងធ្វើការឬកន្លែងលេចធ្លោគួរឱ្យអស់សំណើច

លក់!

SSSht យើងត្រូវនិយាយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះកៅអីទាំងនេះមកពី IKEA …។ ។

កៅអីទាំងនេះមិនសមនឹងជួររបស់យើងទាំងស្រុងទេ។ ពីទីនោះអ្នកអាចទិញវាក្នុងតម្លៃតូច។ ពួកវាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរ (មានភាពកខ្វក់ខ្លះ) ហើយអាចប្រើនៅខាងក្នុងឬខាងក្រៅបាន។ ល្អសម្រាប់គម្រោងរបស់អ្នកនិងក្នុងតម្លៃទាប។

តម្លៃ (អាករ។ 21% រួមទាំង។ );
- លក់ -

ប្រភេទ: , , ស្លាក​:
CHAT whatsapp

ពិនវានៅលើ Pinterest

ចែករំលែកនេះ