बेचिएको छ!

बजेट सीटहरू - को-वर्कस्पेस वा हास्यास्पद पप-अपको लागि आदर्श

बेचिएको छ!

SSSht, हामीले यसलाई एकदम शान्तपूर्वक भन्नु पर्छ किनकि यी कुर्सीहरू IKEA का हो…। ।

यी सिटहरू हाम्रो दायरामा पूर्ण रूपमा फिट हुँदैन। त्यहाँबाट तपाईं तिनीहरूलाई सस्तो मूल्यमा किन्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू उत्कृष्ट अवस्थामा छन् (केही फोहोर) र भित्र वा बाहिर प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईंको प्रोजेक्टको लागि महान र कम मूल्यमा।

मूल्यहरु (VAT। 21% incl।);
-SOLD-

CHAT WhatsApp

Pinterest मा यो पिन

यो साझा