बेचिएको छ!

4 Pagholz क्यान्टीन कुर्सीहरूको सेट - एंथ्रासाइट फ्रेम (सेट मूल्य)

बेचिएको छ!

पेगवुड एक जर्मन पेटेन्टको साथ अविनाशी सामग्री हो। यी सिटहरू अर्को 50 वर्षको लागि तयार छन्।
यी सीटहरूको मदिरा रातो सीट छ र तिनीहरूको प्रयोग द्वारा प्याट गरिएको छ। उपस्थिति र आराम बीच एक राम्रो मिश्रण। यहाँ र त्यहाँ तिनीहरूको केही स्मारकहरू छन्।

आयामहरू:
सीट उचाइ = 46 सेमी

मूल्यहरू
-SOLD-

पठाउनुहोस्:
यो सम्भव छ BP 15 मा BPost मार्फत।

CHAT WhatsApp

Pinterest मा यो पिन

यो साझा